Napisz skrypt, który dla zadanych liczb a,b,c sprawdzi, czy liczby te są ustawione w porządku rosnącym.
np:
podaj a=3
podaj b=4
podaj c=6
liczby są podane w porządku rosnącym

np:
podaj a=3
podaj b=14
podaj c=6
liczby nie są podane w porządku rosnącym