//ten kod jest wykonywany po przeslaniu formularza // Funkcja isset sprawdza czy zmienna została utworzona. Zwraca true jeśli istnieje lub false jeśli zmiennej nie ma

Dziękuje

Zostales zarejestrowany jako

Go Powrot do formularza

Formularz

Imie:
Nazwisko: